LACOBEL®, MATELAC® a PLANIBEL® je ochranou známkou ve vlastnictví AGC GLASS EUROPE SA

Elektromobilita ve společnosti Sklenářství Lana

Cílem projektu je pořízení jednoho elektromobilu namísto běžného vozidla se spalovacím motorem a prostřednictvím používání elektromobilu v každodenním provozu snižovat uhlíkovou stopu, zavádět čistější a udržitelnou dopravu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

elektromobil

RČ: CZ.01.3.14/0.0/0.0/17_153/0011158

EU, MPO